Logopedie in taalontwikkeling

Soms verloopt de taalontwikkeling niet zoals verwacht. Een kind blijft op taalgebied achter in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Dit zijn signalen voor een vermoedelijke taalontwikkelingsstoornis:

• Een stil kind, dat weinig spreekt • Moeite met het begrijpen van opdrachten • Een ontoereikende woordenschat • Slechte verstaanbaarheid • Spreken in korte, onlogische zinnen

Wilt u meer inzicht in de taalontwikkeling van uw kind of maakt u zich daar zorgen over? Maak dan gebruik van de SNEL-vragenlijst via www.kindentaal.nl. SNEL staat voor Spraak- en taal Normen Eerste Lijn. Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk, waarmee u een keuze kunt maken voor het inschakelen van een deskundige. Dat kan het consultatiebureau zijn waar u uw vragen of twijfels kunt bespreken, maar u kunt ook terecht bij een logopedist bij u in de buurt.

Logopedisten houden zich bezig met voorlichting, preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen op het gebied van persoonlijke communicatie. Als u benieuwd bent naar wat een logopedist zoal kan betekenen, bekijk hier dan het verhaal van logopediste Fleur.

De logopedist is de expert die u meer kan vertellen over een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis. Hij/zij kan uw kind observeren, de taalontwikkeling meten door middel van logopedisch onderzoek, advies geven ten aanzien van de taalontwikkeling en waar nodig uw kind behandelen als blijkt dat er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook kan een logopedist u doorverwijzen naar een gespecialiseerde instelling om uw kind verder te begeleiden als dat nodig is. Kinderen met een TOS hebben moeite met taal. De precieze oorzaak van deze stoornis is nog onbekend.

De algemene ontwikkeling en het gehoor van het kind zijn normaal, terwijl er problemen zijn bij het spreken en/of het begrijpen van taal. De logopedist bespreekt welke behandeling het beste bij het kind past. In alle gevallen is samenwerking met ouders van groot belang om de taal van het kind zo goed mogelijk te stimuleren. Ouders leren van de logopedist hoe ze in dagelijkse situaties extra aandacht aan de taal van het kind kunnen besteden. Het kind kan daardoor taal koppelen aan ervaringen die hij of zij opdoet. Op die manier leert het kind zich ondanks de taalontwikkelingsstoornis redden in communicatieve situaties.

Dit artikel is geschreven door:

Anouk Bruggink-Voorburg

Docent Logopedie en coördinator praktijkleren

Hogeschool Windesheim in Almere