Onderwijsevaluaties

Het afgelopen semester hebben veel studenten weer deelgenomen aan onze onderwijsevaluaties. Dat doen we bij Health in dialoog met elkaar. De gespreksleiders kwamen van de 'andere' opleiding (Logopedie en Verpleegkunde ruilden gespreksleiders uit) en zij hadden zich goed voorbereid. Speciale aandacht ging uit naar objectiviteit en het waarborgen van een veilig gevoel in het gesprek. De evaluatie focust op de inhoud en de organisatie van het onderwijs van onze beide opleidingen.

Hartelijk dank aan alle studenten die met ons hebben geëvalueerd en dank voor de boeiende en leerzame gesprekken!

Ze zijn voor ons heel belangrijk en hebben nieuwe inzichten opgeleverd in de dingen die we kunnen verbeteren, in de manier waarop jullie onderwijs en organisatie ervaren en beleven en in de dingen die we goed doen en moeten blijven doen. Zo blijven we een lerende organisatie. Belangrijke punten van aandacht die jullie ons deze keer meegaven waren:

  • De balans in studiebelasting en studeerbaarheid in het aanbod van nieuwe toetsvormen.
  • De wens tot meer integratie van de inhoud van verschillende vakken, klinisch redeneren en praktijkvoorbeelden.
  • Meer ondersteuning en begeleiding bij online studeren en samenwerken met anderen.
  • Zorgen voor een goede balans tussen online en face-to-face onderwijs met werkvormen die passen bij de inhoud van het vak en bijbehorende les(sen).

We zijn ervan overtuigd dat jullie volgend jaar merken dat we jullie feedback ter harte hebben genomen doordat de docententeams de onderwijsprogramma’s die wisselend online en op de campus aangeboden worden steeds beter vormgeven.

We zijn op 30 juni al begonnen met scholing over online didactiek en het leren over een goede mix van werkvormen voor online en face-to-face onderwijs. De onderwijsgroep Health werkt voor de afstemming en evaluatie samen met de Gezamenlijke Opleidingscommissie (GOC), de studentenplatforms, examencommissies en onderwijskundigen, toetsexperts en instructional designers.

Alumni

Ook na je studie Logopedie of Verpleegkunde blijven we graag met je in contact, want we hebben je nog veel te bieden en kunnen ook veel van jou leren. Je kunt daarbij ook actief aan je eigen netwerk blijven werken en je zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan het opleiden van nieuwe professionals door het geven van gastlessen of het begeleiden van stagiaires in de praktijk.

Via de onderstaande website kun je je registreren als alumnus van Windesheim. Tevens krijgen studenten die afstuderen een mail om de registratie te regelen. Voor de opleidingen Logopedie en Verpleegkunde zijn tevens LinkedIn-groepen aangemaakt waar je je bij aan kunt sluiten. Zo onderhoud je het contact met je netwerk.

GOC

De Gezamenlijke Opleidingscommissie (GOC) Health bestaat uit vier docenten en vier studenten van de opleidingen Logopedie en Verpleegkunde. De GOC helpt bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en zij adviseert het management gevraagd en ongevraagd over thema's als de kwaliteit van het onderwijs, de faciliteiten, de hulp/ondersteuning van studenten of groepen en over nieuwe ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de opleiding.

De GOC heeft het afgelopen jaar actief bijgedragen aan de vormgeving van de onderwijsevaluaties met tips voor de inhoud en het proces. De GOC heeft de manager Health ook actief geadviseerd over het aangepaste onderwijs- en toetsprogramma en over het Onderwijs- en examenreglement van volgend jaar. De GOC geeft belangrijke adviezen die meewegen in onze besluitvorming. We danken onze GOC leden voor hun bijdragen aan onze opleidingen in 2019-2020.

Samenstelling

De GOC heeft aan het einde van dit collegejaar afscheid genomen van Astrid van Leerdam (docent Logopedie), Vera Daalmeijer (student Verpleegkunde), Lisa van Straalen (student Logopedie) en Wilyone Seedo (student Logopedie). We bedanken jullie voor je inzet voor onze GOC.

Aankomend jaar is de samenstelling van de GOC vernieuwd. Voor Logopedie zijn de volgende leden benoemd: Anna Rullman & Katja Toom (docentleden), Sayenne Hensen & Jetty Hemming (studentleden) en voor Verpleegkunde zijn dat Charlotte Schoot Uiterkamp & Marieke ter Heerdt (docentleden), Johannke Steenman & Saman Salim (studentleden). Daarnaast zal Charlotte Schoot Uiterkamp het voorzittersstokje overnemen van Anna Rullman. We bedanken Anna voor het vervullen van de voorzittersrol afgelopen twee jaar!

Oproep

We nemen graag ook jullie bijdragen op in onze nieuwsbrief. Een grote wens is dat we een studenten-redactie voor de nieuwsbrief oprichten die samen met ons de nieuwsbrief helpt vormgeven, samenstellen en redigeren.

Wil jij vanuit jouw kant graag iets delen in de Nieuwsbrief? Bijvoorbeeld iets wat je hebt ontdekt, hebt gedaan of hebt meegemaakt? Of wil je graag in de redactie? Aarzel niet en neem contact op met:

Charlotte Schoot Uiterkamp, coordinator studentbegeleiding Health of Margreeth Drenth, managementassisistent Health.

De e-mailadressen zijn:

Charlotte: cd.schootuiterkamp-vdavoird@windesheim.nl

Margreeth: ma.drenth@windesheim.nl