Nieuws van de opleidingscoördinatoren en de manager Health

Anne-Mien Dragt (Verpleegkunde), Sofie van Wessel (Logopedie)

& Judith Reijman Hinze (manager onderwijsgroep Health)

Het is en wordt een memorabele zomer

Het afgelopen jaar lijkt vooral in het teken te hebben gestaan van van COVID-19; een ingrijpende gebeurtenis voor de gehele wereld, voor jullie stages en voor alle zorgverleners in het werkveld. Door de opdracht tot uitsluitend thuiswerken en -studeren moest al het onderwijs online worden gegeven en werd ook het toetsprogramma bijgesteld. Stages moesten worden aangepast of vervangen en vaak kwam de zorg voor coronapatiënten centraal te staan. We hebben met trots naar onze werkvelden gekeken, naar het doorzettingsvermogen en de bezieling. Zorg en onderwijs bleken meer dan ooit vitaal!

We zijn steeds in gesprek gebleven met onze collega's in het werkveld en hebben waar mogelijk ervaringen, noden en opbrengsten gedeeld. Dit deden we in onze WerkveldAdviesCommissie-bijeenkomsten of juist in ‘gewoon’ persoonlijk contact rondom stages. Wij zijn ook heel trots op onze teams; er is door docenten een geweldige ingespanning geleverd om jullie studievoortgang te waarborgen, ondanks de vele uitdagingen die er waren. Er werden vervangende opdrachten ontwikkeld, toetsen werden aangepast en nieuwe lesvormen kregen steeds meer vorm. Een grote uitdaging was het met elkaar in contact blijven via beeldbellen. Ook de ondersteunende diensten en de examencommissies verdienen onze dank.

Trots

Bovenal zijn we trots op jullie, onze studenten, die in alle veranderingen met ons zijn meegegaan. Trots op jullie flexibiliteit en ook creativiteit om de studie voort te kunnen zetten, ondanks veelvuldig uitdagende (thuis-)situaties. We willen ook nogmaals onze dank uitspreken voor de vele, vele vriendelijke berichtjes die we van jullie ontvingen. Bedankjes, waardering, humor en aanmoedigingen; het heeft ons heel erg goed gedaan. We zijn ook trots op het feit dat er, ondanks de druk, ruimte is geweest om te evalueren. Samen met jullie te bespreken; wat ging er goed, wat kan er beter? Jullie hebben jullie stem laten horen en dat is van grote waarde! Ook voor de ontwikkelingen van het nieuwe studiejaar.

Afgelopen studiejaar

Voor we vooruit kijken naar aankomend studiejaar, afgelopen studiejaar was er ook nog ....

De accreditatie Logopedie, drie nieuwe baby’s voor team Verpleegkunde en één voor Logopedie, de leuke kerstbijeenkomst met gezelschapsspellen, live muziek van de kerstman en lekkere hapjes. We waren ook blij met de komst van nieuwe docenten; bij Logopedie Katja Toom en Carlijn de Hilster en bij Verpleegkunde Evelien Wolthuis en Evelien Kotte die ook bij Logopedie taken vervult. We namen afscheid van twee collega's dit jaar; Teuntje Schouls van Verpleegkunde en Sonja Morselt van Logopedie. We hadden een primeur met ons eerste gezamenlijke online Bachelorsymposium, een groot succes! We bouwden onze samenwerking verder uit met het Lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding en het Lectoraat Klantperspectief in zorg en welzijn; veel studenten participeerden in mooie projecten bij de lectoraten en we werkten samen met de PABO aan het taalachterstandenbeleid in Flevoland. En als kers op de taart beleefden we op 11 juli onze eerste 'walk-through' diplomering en zwaaiden we tientallen gediplomeerden verpleegkundigen en logopedisten uit die aan de slag gaan in het werkveld!

Aankomend studiejaar

En volgend jaar?

We zullen opnieuw veel onderwijs op afstand geven maar kunnen gelukkig ook lessen plannen op school. Elkaar ontmoeten, samen werken aan oprdachten, vaardigheden oefenen of met elkaar praten over hoe het gaat of waar hulp bij nodig is; dat willen we zoveel mogelijk met al onze studenten kunnen doen volgend jaar. We moeten ons wel aan de 1,5e meter afstand houden en daarom zijn lessen op school nog steeds beperkt. Maar we nemen alle ervaringen mee en hebben deze verwerkt in een onderwijsontwerp waarbij online onderwijs en face-to-face onderwijs elkaar afwisselen. We zijn onszelf in rap tempo aan het scholen om een gebalanceerde mix van nieuwe en beproefde werkvormen en toetsing te gebruiken volgend jaar om het leren zo inspirerend en succesvol mogelijk te maken. We bieden een programma aan waarin feedback geven en ontvangen een belangrijke rol speelt en waarin we met nieuwe toetsvormen aan de slag gaan. Het is een programma om naar uit te kijken! De komende tijd werken we hard aan het tot stand brengen van het onderwijs en het roosteren van de online en face-to-face lessen op school. Het is een complexe puzzel om alles mogelijk te maken zoals we graag willen. De opleidingen en ondersteunende diensten doen hun uiterste best om jullie zo snel en volledig als kan te informeren. Vertraging of wijzigingen in het programma en in het rooster kunnen voorkomen. We vragen hiervoor jullie begrip en flexibiliteit.